Artikel Terbaru

Hukum Ghulul dan Fasad, Korupsi dalam Islam

Al-Ghulul bermakna al-khail, al-khianat. Setiap sesuatu yang terdapat khianat di dalamnya, dalam ran...

Hikmah: Assalamualaikum

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan (salam), balaslah penghormatan itu dengan yang leb...

KH Nasaruddin Umar Sampaikan Gagasan Tentang HAM pada Simposium Internasional di AS

Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menyampaikan gagasannya ketika diperca...

Khutbah Jumat: Meneladani Rasulullah SAW Dalam Segala Aspek Kehidupan

Sungguh tiadalah seorang yang makin mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasalla...